Zainwestuj w Środzie Śląskiej

Jak zostać przedsiębiorcą

Jak rozpocząć

Zanim przejdziesz do rejestracji firmy, najlepiej rozpocznij proces zakładania działalności od przygotowania się pod względem formalnym, jakie zezwolenia i dokumenty musisz mieć, aby prowadzić działalność danego typu. Jeśli chcesz zapoznać się z regulacjiami dotyczącymi częsci przedsiebiorstw i chcesz poznać z jakimi formalnościami wiąże się prowadzenie danego rodzaju biznesu proponujemy zajrzeć na stronę w linku co jeszcze możesz zrobić przed założeniem firmy. Ponadto warto sprawdzić, czy masz szanse na uzyskanie dodatkowego dofinansowania swojej działalności, gdyż Powiatowe Urzędy Pracy oraz Instytucje otoczenia biznesu realizują szereg programów wspierających osoby chcące założyć własną działalność gospodarczą.

 • Jeśli chcesz zarejestrować firmę – jednoosobową działalność gospodarczą – możesz to zrobić:
  • przez telefon. W tym celu skontaktuj się z infolinią Centrum Pomocy (tel.: 801 055 088). Wspólnie z konsultantem wypełnisz wniosek. Dowiedz się więcej na temat firmy przez telefon.
  • osobiście w dowolnym Urzędzie Gminy/Miasta
  • poprzez stronę www.ceidg.gov.pl podpisując wniosek profilem zaufanym epuap
  • Od stycznia 2018 roku istnieje możliwość założenia firmy w wybranych bankach, które oferują bankowość internetową. Zobacz więcej informacji na ten temat.

Pakiet startowy dla nowych firm

Od 30 kwietnia 2018 roku, w ramach Konstytucji Biznesu, wprowadzono nowe ułatwienia dla przedsiębiorców rozpoczynających działalność.

 • Jeśli prowadzisz drobną działalność (np. drobny handel lub usługi) możesz skorzystać z przepisów o tzw. działalności nierejestrowej i nie rejestrować działalności gospodarczej.
 • Jeśli zarejestrujesz działalność, możesz skorzystać z ulgi ZUS na start i przez 6 miesięcy opłacać składki tylko na ubezpieczenie zdrowotne, a po tym okresie przez 24 miesiące korzystać z preferencyjnych stawek ZUS dla nowych przedsiębiorstw. Druk rejestrujący tylko do ubezpieczenia zdrowotnego to ZUS ZZA wypełniany bezpośrednio podczas składania wniosku o założenie firmy lub po tym fakcie w placówce ZUS.

Więcej informacji o nowych zmianach można uzyskać poniżej:

Forma prawna

Przed rozpoczęciem działalności gospodarczej należy podjąć decyzję dotyczącą formy działalności gospodarczej:

możesz prowadzić działalność w formie jednoosobowej działalności gospodarczej lub spółki cywilnej (wpis do CEIDG) lub w formie spółki prawa handlowego zarejestrowanej w Krajowym Rejestrze Sądowym (spółka z o.o., sp. S.A, spółka jawna)

Nie wiesz jaka forma prowadzenia działalności byłaby dla Ciebie najbardziej odpowiednia? Możesz zapoznać się z nimi pod linkiem: Formy prowadzenia działalności.

Wybór formy opodatkowania

W zależności od wybranej formy prawnej przedsiębiorstwa będziesz zobowiązany do opłaty podatku dochodowego. Jeśli wybierzesz formę jednoosobowej działalności gospodarczej lub spółkę cywilną będzie to podatek PIT. W przypadku spółek prawa handlowego należy odprowadzać podatek CIT, a w następnym kroku dopiero wspólnicy po wypłacie dywidendy odprowadzają podatek dochodowy PIT.

Prowadząc jednoosobową działalność gospodarczą możesz wybrać różne formy opodatkowania tj. podatek dochodowy na zasadach ogólnych, podatek liniowy, ryczałt od przychodów ewidencjonowanych, kartę podatkową. W przypadku spółek prawa handlowego nie można dokonać wyboru formy opodatkowania.

Wybór formy opodatkowania wpływa na złożoność i szczegółowość prowadzonej księgowości w firmie.

Jednoosobowe działalności mogą korzystać z form uproszczonych rozliczania podatku tj. ryczałt (podatek liczony od przychodu), karta podatkowa (stała kwota podatku), księga przychodów i rozchodów (podatek po odjęciu kosztów od przychodu).

Podmioty prawa handlowego mogą prowadzić wyłącznie pełne księgi rachunkowe.

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na temat dostępnych form opodatkowania, zapoznaj się z informacjami w dziale Formy opodatkowania.

Nazwa działalności

Każda działalność musi mieć swoją nazwę (firmę). Działalność wpisana do CEIDG musi zawierać w nazwie minimum imię i nazwisko osoby, która przedsiębiorstwo zakłada.

W przypadku spółek prawa handlowego nazwa jest dowolna, lecz nie może zawierać pewnych słów zabronionych.

Ponadto żadna firma nie może wprowadzać klienta w błąd.

Jeśli chcesz zapoznać się z dodatkowymi zasadami zapraszamy na stronę: Zapoznaj się z dodatkowymi informacjami.

Przedmiot działalności firmy – PKD

Każda działalność gosporarcza musi posiadać przedmiot swojej działalności. Wyróżniamy główny przedmiot działalności oraz pozostałe przedmioty działalności. Główny przedmiot działalności określa, czym przedsiębiorstwo będzie się głównie zajmowało i może to być tylko jeden kod PKD. W pozostałym przedmiocie działalności można wpisać dowolną liczbę kodów PKD.

Na stronie internetowej biznes gov.pl dostępna jest wyszukiwarka kodów PKD.

Siedziba działalności

Każda firma musi mieć siedzibę. Może to być Twoje mieszkanie lub wynajęte biuro. Ze względu na siedzibę firmy będziesz rozliczać się z przypisanym do danej lokalizacji urzędem skarbowym gdzie trzeba będzie rozliczać podatek dochodowy.

Rachunek bankowy przedsiębiorcy

Każde przedsiębiorstwo musi posiadać rachunek bankowy niezbędny przy rozliczeniach z kontrahentami i instytucjami administracji publicznej, tj. Urząd Skarbowy czy ZUS Jeżeli chcesz być przedsiębiorcą wpisanym do CEIDG nie zawsze musisz zakładać dodatkowy rachunek firmowy.

Kiedy nie musisz rejestrować działalności

Nie każda aktywność gospodarcza powoduje obowiązek rejestracji działalności.

Sprawdź, kiedy nie musisz rejestrować działalności.