Zainwestuj w Środzie Śląskiej

Dlaczego Środa Śląska

mapa

Gmina Środa Śląska zlokalizowana jest w centrum Dolnego Śląska w okręgu 30 km od największych miast w Województwie – Legnicy i Wrocławia

Do granicy z Niemcami odległość wynosi 138 km natomiast z Czechami 87,7 km.

W Środzie Śląskiej zlokalizowanych jest wiele małych przedsiębiorstw oraz dużych o znaczeniu międzynarodowym

Atrakcyjne tereny inwestycyjne w podstrefie Legnickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej.

Średnie miesięczne wynagrodzenie brutto w powiecie średzkim               3 808,58 zł

Bezrobocie w powiecie średzkim – 6,2%

Obszar Gminy Środa Śląska zlokalizowany w Podstrefie LSSE – 286,20 ha (link do strefy)

Przedsiębiorczy region:

W naszej Gminie prężnie rozwijają się małe podmioty gospodarcze, jak również poważne międzynarodowe koncerny.

W naszej Gminie funkcjonuje:

Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą 1 457

Główne branże zlokalizowane na terenie Gminy Środa Śląska:

Handel Hurtowy i Detaliczny 382
Budownictwo 254
Działalność profesjonalna 131
Transport i gospodarka 119
Przetwórstwo i przemysł 113

 

 

Spółki handlowe ogółem 159
Spółki handlowe – z udziałem kapitału zagranicznego razem 49
Spółki handlowe – w sekcjach B,C,D,E 56
Spółki handlowe – w sekcji F 13
Spółki handlowe – w sekcji G 47
Spółki handlowe – w sekcji L 7

 

Struktura zatrudnienia i wielkości przedsiębiorstw:

Wielkość przedsiębiorstw an terenie Gminy Środa Śląska

ogółem 2 183
0 – 9 2 094
10 – 49 69
50 – 249 18
250 – 999 2

 

Zwolnienia z podatków

Dla nowych inwestycji istnieje możliwość uzyskania wysokich zwolnień z tytułu podatku od nieruchomości. Okres zwolnienia może trwać do 5 lat. Szczegóły dot. zwolnień dostępne są pod adresem www….. (strona dla przedsiębiorców, zakładka zwolnienia podatkowe)

Ponadto dla podmiotów zlokalizowanych w LSSE istnieje możliwość uzyskania dodatkowego zwolnienia z podatku CIT, który można uzyskać od Specjalnej Strefy Ekonomicznej.

Mobilność

W Gminie uruchomiona została komunikacja publiczna umożliwiająca pracownikom łatwy przejazd z różnych części województwa koleją do Środy Śląskiej, a następnie do zakładów pracy zlokalizowanych na terenie Gminy.

W Środzie Śląskiej funkcjonuje komunikacja autobusowa oraz kolejowa.

Małe odległości do najważniejszych ciągów komunikacyjnych

  • Odległość do autostrady A4 – 20 km.
  • Odległość do AOW A4 – 26 km.
  • Odległość do portu lotniczego we
    Wrocławiu – 26 km

Edukacja i oświata

Do szkół na terenie Gminy Środa Śląska uczęszcza wielu uczniów z Gminy i Powiatu Średzkiego.

W Gminie zlokalizowanych jest 5 Szkół podstawowych, 2 Szkoły ponadpodstawowe

Uczniowie szkół podstawowych: 1 308

Uczniowie szkół ponadpodstawowych 462

Główne kierunki nauczania w szkołach ponadpodstawowych:

Technika Zawodowe:

– technik logistyk
–  technik spedytor
– technik ekonomista

– technik informatyk
– technik elektryk
– technik mechanik
– technik żywienia i usług gastronomicznych – 92 uczniów
Zasadnicze Szkoły Zawodowe

– blacharz samochodowy,
– elektromechanik,
– piekarz,
– kucharz,
– monter sieci, instalacji i urządzeń sanitarnych,
– mechanik pojazdów samochodowych,
– stolarz,
– fryzjer,
– sprzedawca,
– ślusarz.
– mechanik precyzyjny
– mechanik-operator pojazdów i maszyn rolniczych
– monter mechatronik

Część dużych przedsiębiorstw zlokalizowanych w LSSE wraz z Zespołami Szkół tworzą klasy patronackie, umożliwiając kształcenie swojej przyszłej kadry pracowniczej.

Prorozwojowe otoczenie

Gmina intensywnie wspiera lokalny biznes poprzez wydatki inwestycyjne w infrastrukturę publiczną, w tym drogi, rozwój komunikacji zbiorowej, parkingi i inne wynikające z potrzeb przedsiębiorców. Wysokość wydatków inwestycyjnych w ostatnich latach zdecydowanie wzrosła w 2016 wynosiła 19,5 mln zł, a w 2018 planowane są wydatki rzędu 32,8 mln zł.

Wydatki infrastrukturalne rosną, co oznacza, że Gmina kładzie duży nacisk na rozwój i ulepszanie przestrzeni społeczno-gospodarczej.

Zainwestowali u Nas

BASF, Pittsburgh Glass Works, XEOS, Eldisy, Voestalpine, Röben Ceramika Budowlana.