Zainwestuj w Środzie Śląskiej

Dlaczego Środa Śląska

mapa

Gmina Środa Śląska zlokalizowana jest w centrum Dolnego Śląska w okręgu 30 km od największych miast w Województwie – Legnicy i Wrocławia

Do granicy z Niemcami odległość wynosi 138 km natomiast z Czechami 87,7 km.

W Środzie Śląskiej zlokalizowanych jest wiele małych przedsiębiorstw oraz dużych o znaczeniu międzynarodowym

Atrakcyjne tereny inwestycyjne w podstrefie Legnickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej.

Średnie miesięczne wynagrodzenie brutto w sektorze przedsiębiorstw w styczniu 2023 r. w powiecie średzkim   wyniosło    6883,96 zł

Bezrobocie w powiecie średzkim – 5,1% (styczeń 2023 r.)

Obszar Gminy Środa Śląska zlokalizowany w Podstrefie LSSE – 286,20 ha . Więcej informacji dostępnych jest na stronie internetowej Legnickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A. .

Przedsiębiorczy region:

W naszej Gminie prężnie rozwijają się małe podmioty gospodarcze, jak również poważne międzynarodowe koncerny.

W naszej Gminie funkcjonuje:

Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą 2455 (2022 r.)

Główne branże zlokalizowane na terenie Gminy Środa Śląska:

Rodzaj działalności Wartość
Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo 57
Przemysł i budownictwo 607
Pozostała działalność 1791
Ogółem 2455

 

Spółki handlowe zlokalizowane na terenie Gminy Środa Śląska – 200 (2022 r.)

Spółki handlowe – z udziałem kapitału zagranicznego razem 49
Spółki handlowe – w sekcjach B,C,D,E 56
Spółki handlowe – w sekcji F 12
Spółki handlowe – w sekcji G 51
Spółki handlowe – w sekcji L 11
Spółki handlowe ogółem 200

 

Zwolnienia z podatków

Dla nowych inwestycji istnieje możliwość uzyskania wysokich zwolnień z tytułu podatku od nieruchomości. Okres zwolnienia może trwać do 5 lat. Szczegóły dot. zwolnień dostępne są pod adresem strony internetowej w zakładce Podatki i zwolnienia podatków.

Ponadto dla podmiotów zlokalizowanych w LSSE istnieje możliwość uzyskania dodatkowego zwolnienia z podatku CIT, który można uzyskać od Specjalnej Strefy Ekonomicznej.

Mobilność

W Gminie uruchomiona została komunikacja publiczna umożliwiająca pracownikom łatwy przejazd z różnych części województwa koleją do Środy Śląskiej, a następnie do zakładów pracy zlokalizowanych na terenie Gminy.

W Środzie Śląskiej funkcjonuje komunikacja autobusowa oraz kolejowa.

Małe odległości do najważniejszych ciągów komunikacyjnych

  • Odległość do autostrady A4 – 20 km.
  • Odległość do AOW A4 – 26 km.
  • Odległość do portu lotniczego we
    Wrocławiu – 26 km

Edukacja i oświata

Do szkół na terenie Gminy Środa Śląska uczęszcza wielu uczniów z Gminy i Powiatu Średzkiego.

W Gminie zlokalizowanych jest 5 Szkół podstawowych, 2 Szkoły ponadpodstawowe

Uczniowie szkół podstawowych: 1867

Uczniowie szkół ponadpodstawowych – 403

Główne kierunki nauczania w szkołach ponadpodstawowych:

Technika Zawodowe:

– technik logistyk
–  technik spedytor
– technik ekonomista

– technik informatyk
– technik elektryk
– technik mechanik
– technik żywienia i usług gastronomicznych

Zasadnicze Szkoły Zawodowe:

– blacharz samochodowy,
– elektromechanik,
– piekarz,
– kucharz,
– monter sieci, instalacji i urządzeń sanitarnych,
– mechanik pojazdów samochodowych,
– stolarz,
– fryzjer,
– sprzedawca,
– ślusarz.
– mechanik precyzyjny
– mechanik-operator pojazdów i maszyn rolniczych
– monter mechatronik

Część dużych przedsiębiorstw zlokalizowanych w LSSE wraz z Zespołami Szkół tworzą klasy patronackie, umożliwiając kształcenie swojej przyszłej kadry pracowniczej.

Prorozwojowe otoczenie

Gmina intensywnie wspiera lokalny biznes poprzez wydatki inwestycyjne w infrastrukturę publiczną, w tym drogi, rozwój komunikacji zbiorowej, parkingi i inne wynikające z potrzeb przedsiębiorców. Wysokość wydatków inwestycyjnych w ostatnich latach zdecydowanie wzrosła.

30 grudnia radni Rady Miejskiej niemal jednogłośnie przyjęli budżet Gminy Środa Ślaska na 2022 rok. Największą inwestycją jest budowa nowej szkoły na Winnej Górze o wartości 41 mln zł, zaplanowana na lata 2022-2023.

Tegoroczny budżet średzkiej Gminy po stronie wydatków zamyka się kwotą ponad 154,5 mln zł, a po stronie dochodów blisko 117,3 mln zł. Wydatki Gminy wzrosną o 13,8 mln zł, zaś dochody spadną o ponad 9 mln zł, co jest spowodowane wdrożeniem reformy podatkowej Polski Ład oraz wyłączeniem ustawowym środków z Programu 500+ z budżetów gmin i miast

Wydatki infrastrukturalne rosną, co oznacza, że Gmina kładzie duży nacisk na rozwój i ulepszanie przestrzeni społeczno-gospodarczej.

Zainwestowali u nas

BASF, Vitro Automotive Glass (Pittsburgh Glass Works Poland Sp. z o. o.) , XEOS, Eldisy Polska Sp. z o. o. , Voestalpine Rotec Sp. z o. o. , Röben Ceramika Budowlana, PepsiCo, Hillwood Polska Sp. z o.o.